Inšpirácie na zmysluplné hry a aktivity pre deti

U nás nájdete rôzne tvorivé, umelecké a pohybové aktivity a vedecké pokusy, ktoré hravou formou vedú deti ku zdraviu a približujú im dôležitosť zdravej stravy, pohybu, psychického zdravia, ako aj ochrany životného prostredia.

Prezrieť naše inšpirácie

Zmysluplné aktivity, úlohy a hry pre deti

Inšpirujte sa nápadmi pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času s deťmi.

U nás nájdete rôzne tvorivé, umelecké, pohybové a vedecké aktivity aj pokusy, ktoré hravou formou vedú deti ku zdraviu a približujú im dôležitosť zdravej stravy, pohybu, psychického zdravia, ako aj ochrany životného prostredia.

Či už ste rodič, pedagóg alebo žiak, u nás nájdete tú správnu kombináciu zážitkov, zábavy a vedomostí.

Zážitkové učenie v súlade s Montessori princípmi

Aktivity pripravujeme v súlade s celosvetovo obľúbenou Montessori filozofiou, ktorá podporuje deti v skúmaní všetkého pomocou svojich zmyslov a úsilia o nezávislosť.

Montessori princípy využívame pre efektívne osvojenie nových vedomostí prostredníctvom aktivít na získanie vlastných skúseností a budovanie osobnej zodpovednosti voči svojmu vlastnému zdraviu. Takéto zážitkové učenie prebúdza u detí chuť k objavovaniu a tvoreniu a prirodzene motivuje k učeniu. 

Pracovné listy pre predškolákov aj školákov

K jednotlivým aktivitám u nás nájdete množstvo praktických pomôcok ako sú pracovné listy a šablóny na vytlačenie, ktoré deti motivujú a pomáhajú im sa vo zvolenej oblasti ďalej rozvíjať.

Pracovné listy obsahujú súbory úloh, ktoré vedú deti k samostatnej práci: dieťa dopisuje údaje, vystrihuje, dokresľuje, prípadne odpovedá na položené otázky a rieši zadané úlohy. Pracovné listy sú u nás môžete stiahnuť, vytlačiť alebo zdielať úplne zadarmo.

Zmysluplné inšpirácie do vašej schránky