Stále viac odborníkov sa začína vyjadrovať na tému nástupu dieťaťa do jaslí a škôlky a otvorene upozorňujú na dôsledky predčasného nástupu deti do škôlky. V tomto článku sa spájajú názory dvoch najuznávanejších expertov na výchovu detí:

  1. Špeciálneho pedagóga Jiřího Haldu, experta na predškolskú zrelosť dieťaťa a problematiku výchovy detí
  2. Mareka Hermana, ktorý pôsobí na Palackého univerzitě v Olomouci a celý život sa zaoberá výchovou malých detí a je známy zdôrazňovaním dôležitosti tradičných rolí rodičov a výchovy.

Nepodceňujte dôležitosť matky počas prvých troch rokov

Podľa Mareka Hermana rodiča podceňujú dôležitosť úlohy a prítomnosti matky počas prvých troch rokov dieťaťa.

„Mama je nikým a ničím nenahraditeľná. Väzba medzi ňou a dieťaťom je naprosto unikátna a v prírode nikde nič podobné nenájdete. Prvé tri roky života sú absolútny základ nášho života. Už nikdy nebudeme tak citlivý a zraniteľný ako do troch rokov. Nikdy!“

„Až do troch rokov dieťa vníma samo seba a mamu ako jednu bytosť. Ja som JA + MAMA a až potom sú okolo všetci ostatní. Keď sa nám dieťa podarí nasýtiť dôverou a pocitom bezpečia, potom vyletí do života ako raketa. Bude samostatnejšie a spokojnejšie, pretože si vytvorilo bezpečnú väzbu, hovoríme tomu „most dôvery“. A ten sa tvorí výhradne cez vzťah k mame. Pokiaľ sa to podarí, tak bude mať dôveru v sebe a bude si vedieť poradiť so všetkým, čo ho v živote čaká.“

Jasle a škôlky sú novodobý neprirodzený výmysel dospelých

Jiří Halda:
„Na materských školách vlastne nie je veľa prirodzeného. Nikde v prírode neuvidíte spolu toľko rovnako starých mláďat na malom priestore.“
Ďalej uvádza: „Nezabudnite, že ešte pred sto rokmi boli mamy s deťmi doma a deti sa okolo nich motali a keď potrebovali, ten kúsok dôležitej pozornosti si naplnili. Pri tom sa naučili starať jedno o druhé a hlavne – všetko sa pozorovaním a postupným zapájaním sa od mamy naučili.“

Jiří Halda spolu s ostatnými odborníkmi zastáva názor, že predčasné umiestňovanie „malého dieťaťa do jaslí ho, samozrejme, celoživotne poznamená. Je to vek, kedy ešte dieťa nemá ako pochopiť to, že toto nie je to isté, čo mama a týmto vlastne úplne necitlivo pretrhneme jeho absolútnu telesnú a citovú závislosť na mame.“

Podľa Mareka Hermana: „Dieťa do troch rokov vníma seba a mamu ako jednu bytosť. Dieťa si vytvára svoje ja cez mamu,, keď odíde, dieťa si myslí, že je s ním niečo nesprávne. Ale keď dáte dieťa do škôlky pred tretím rokom, máte veľkú pravdepodobnosť, že urobíte chybu. Hrozí, že bude mať celoživotnú ujmu. Čím neskôr ho dáte, tým menšia pravdepodobnosť tej chyby je.“

Dôsledky predčasného nástupu detí do jaslí a škôlky

Obaja odborníci upozorňujú na dôsledky predčasného nástupu detí do kolektívnych zariadení:

Marek Herman: „Chcem, aby rodičia vedeli, že keď dajú svoje dieťa do jaslí, tak mu trvalo a nenávratne poškodia mozog.“

Jiří Halda: „Násilným predávaním dieťaťa pani učiteľke ho nenávratne poškodzujeme, najmä ubližujeme jeho sebadôvere a dôvere v ostatných ľudí. Nie je neznámy fakt, že ľudia, ktorí absolvovali jasle, majú väčšie problémy s úzkosťou, so vzťahmi, s vôľou a výkonnosťou.“

„Je to riešenie, ktoré sa našou skreslenou časovou optikou nielen do budúcnosti nevyplatí, ale už teraz sa nám vlastne nevypláca. Tie „epidémie“ rôznych porúch, systematický nárast spotreby liekov u detí aj dospelých, rast konzumácie alkoholu – to všetko má s týmto príčinnú súvislosť.“

Jiří Halda dokonca považuje necitlivý nástup detí do jaslí a škôlky za hlavný dôvod civilizačného úpadku: „Som hlboko presvedčený, že dôvodom civilizačného sociálneho úpadku anglosaskej kultúry nie je nič iné, ako to, že sme si zle nastavili štandardy starostlivosti o deti. Preferujeme tú materiálnu a úplne sme podcenili tú intímnu a emotívnu – a z nespokojného citovo hladného dieťaťa vyrastie nespokojný, citovo hladný dospelák.“

Stresová imunosupresia vedie k oslabeniu imunity u detí a zvýšenej chorobnosti

Rada by som k psychologickej stránke doplnila aj pohľad na dôsledky, týkajúce sa zdravia detí.

U detí je veľmi dôležitým faktorom, ktorý spôsobuje zvýšenú chorobnosť príliš skorá expozícia patogénom, na ktoré nie je vyvíjajúci sa imunitný systém dieťaťa pripravený. Najčastejším dôvodom je predčasné zaraďovanie detí do kolektívu, najmä pred druhým rokom života. Okrem imunity nie je pripravená ani psychika dieťaťa na tak skoré odlúčenie od matky. Pre dieťa ide o obrovskú psychickú záťaž – stres, ktorý vedie k takzvanej stresovej imunosupresii.

Dlhodobé pôsobenie stresu má preto rozsiahle účinky na celý organizmus. V strese sa postupne „vypínajú“ všetky systémy na úkor stresovej reakcie pre záchranu života. Dôsledkom je potlačený imunitný systém a zvýšený výskyt infekcií.

Kniha Zachráňte imunitu sebe aj svojim deťom

Nielen, že sa zvyšuje frekvencia infekcií, no zároveň môžu mať v dôsledku nezrelosti imunitného systému závažnejší priebeh, čo môže vyústiť do kolotoča antibiotík, zničeného črevného mikrobiómu a súvisiacich zdravotných problémov u detí.

Dieťa by malo zostať s matkou minimálne do 3 rokov

Podľa odborníkov by deťmi mali zostať doma s matkou minimálne do 3 rokov a dieťa na nástup do škôlky je ho potrebné dôsledne dobre pripraviť.

Jiří Halda: „Mama je tá, ktorá má dieťa na samostatný život pripraviť. Je to po bezpodmienečnom prijatí jej hlavná úloha.“
„Mamina úloha je pomôcť dieťaťu dosahovať prirodzenú a čo najskoršiu samostatnosť. Nie je úplne novou informáciou, že na motivovanej samostatnosti je závislý rozvoj voľných procesov.“

Takže byť s deťmi doma aspoň do troch rokov (aspoň po dobu tzv. neosloviteľného obdobia) je v skutočnosti v prospech detí a my sa musíme naučiť oddeliť to, čo je pohodlné či výhodné pre nás dospelých a čo je v skutočnosti v záujme dieťaťa a jeho emočnej a sociálnej pohody.

Ako pripraviť dieťa na nástup do škôlky

Rodič by teda mal dieťa pripraviť v troch bodoch:

  1. Zabezpečiť emočnú autonómiu, kedy sa „dieťa nebojí, že po zatvorení dverí škôlky sa s mamou už nikdy neuvidí. Toto emočné „otužovanie“ je vlastne vedenie k citovej nezávislosti.“
  2. Okrem toho by dieťa nemalo ísť do úplne neznámeho prostredia. Mali by niekoľko krát absolvovať cestu do škôlky, ísť sa do škôlky pozrieť na deň otvorených dverí, atď.
  3. „Aby sa dieťa cítilo sebaisté, potrebuje sa cítiť nielen emočne sýte, ale tiež potrebuje mať istotu, že sa bez mamy zaobíde – tým myslím samostatnosť v seba-obsluhe. Dieťa by malo byť schopné sa samo obliecť a prezliecť, obuť a prezuť, najesť sa, vysmrkať a utrieť si zadoček.“

Ako viesť dieťa k samostatnosti

Marek Herman vysvetľuje, ako dieťa viesť k samostatnosti:
„Najskôr v dvoch, dva a pól rokoch by sme mali dieťa pomaly začať pripravovať na inštitúciu a pobyt s cudzími ľuďmi. Do tej doby potrebuje hlavne mamu. Potom trochu tata a babky-dedka. Ale hlavne mamu.“

„Keď sa základné veci ako spánok, jedlo, odchody, príchody, ale napríklad aj poriadok budú pravidelne opakovať. To dieťa vedie k samostatnosti. Spoľahne sa na prostredie a bude sa môcť spoľahnúť na seba.

Tiež potrebuje chytiť obdobie „ja sama“. Akonáhle začne, nikdy už nerobte za dieťa veci, ktoré raz už samo zvládlo. Extra dôležitým nástrojom pre samostatnosť je jedlo. Napríklad od dva a pol roka by ste už nemali riešiť, čo dieťa je a pije medzi hlavnými jedlami. Doma by mal byť malý stolík, džbán s vodou, chlebík, nožík, pomazánka.

A dieťa prirodzene pochopí, že mama už nie je hlavný zdroj a obslúži sa samo. A od troch rokov by potom malo mať doma najmenej dve povinnosti. Napríklad kamarátov syn je doma „veliteľ odpadkového koša“. To sa mi veľmi páči.“

Inšpirujte sa našimi článkami a nápadmi z kategórie Zdravý životný štýl:
Finančná gramotnosť: hry na jej podporu pre deti (od 3 rokov)
Zvieracia jóga, ktorá bude deti baviť
Záhradničenie s deťmi & Návod na pizza záhradu
Hravá ústna hygiena: čistenie zubov pre deti
Nápady na hračky pre deti v rôznom veku
Aktivita pre deti: Lov v prírode s Montessori šablónou


Pri príprave článku sme sa okrem iného inšpirovali aj nasledovnými článkami:
https://www.dobrenoviny.sk/c/154905/psycholog-jiri-halda-materske-skolky-a-jasle-nevznikli-pre-deti-je-to-ludsky-vymysel
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pedagog-dvoulete-deti-do-skolky-nepatri-potrebuji-neznou-mam/r~bcc7f616775e11e7b2b5002590604f2e/
https://www.maminka.cz/clanek/marek-herman-trvam-na-tom-aby-az-do-roku-a-pul-byla-u-ditete-hlavne-maminka