Medicína si ešte stále s niektorými ochoreniami nevie poradiť, napriek tomu, že za posledné desaťročia išla míľovými krokmi dopredu. Veľkou neznámou sú najmä psychické ochorenia, ktoré však práve zažívajú veľký boom. Síce akútne neohrozujú život, ako napríklad infarkt myokardu alebo rakovina, ale výrazne znižujú kvalitu života. Jednou z takýchto chorôb je aj Clerambaultov syndróm.

Počuli ste už o Clerambaultovom syndróme? O čo ide a ako sa táto duševná choroba prejavuje
(zdroj: unsplash.com)

Láska k slávnym

Clerambaultov syndróm je choroba, pri ktorej trpí postihnutý jedinec bludmi a verí v to, že je doňho určitá osoba zamilovaná. Znie to trochu ako filmový námet, ale je to realita. Táto porucha býva označovaná aj ako syndróm fantómovej lásky alebo erotománia. Názov dostal podľa francúzskeho psychiatra. Ten skúmal prípad 53-ročnej Francúzky, ktorá bola údajne presvedčená, že je do nej zamilovaný kráľ Juraj IV. a komunikuje s ňou pohybom závesov Buckinghamského paláca. Bolo zistené, že týmto syndrómom trpí väčši počet žien, než mužov. Často pritom ide o zamilovanie sa do osoby, ktorá je vyššie spoločensky postavená alebo slávna, poprípade s veľkým intelektuálnym bohatstvom, ako lekári alebo profesori. Jedinec trpiaci Clerambaultovým syndrómom je do slávnej osobnosti nielen zamilovaný, ale presvedčený aj o tom, že mu lásku opätuje – najčastejšie tajnými odkazmi alebo telepaticky.

Stalkeri, ktorí bývajú agresívni

Tento syndróm sa prejavuje u rôznych ľudí rôzne a môže mať aj iný priebeh. Prechádza tiež rôznymi štádiami – jedinec najskôr pociťuje lásku k svojmu predmetu záujmu, nasledujú pesimistické výčitky, podozrievanie a viesť to môže až k nenávisti a vyhrážkam. Z ľudí s týmto syndrómom sa častokrát stávajú stalkeri, ktorí v posledných štádiách bývajú agresívni a obdivovanú osobu sú schopní napadnúť. Sprievodnými javmi sú aj halucinácie, samovražedné vyhrážky a klamstvá. Prečo takýto syndróm u niekoho vznikne nie je stále jasné. Podobne, ako pri iných duševných poruchách, dá sa hovoriť iba o činiteľoch, ktoré sa do istej miery na rozvoji tohto problému podieľajú. Môžu to byť rôzne traumy, ako odmietnutie druhým človekom, problémy z detstva, strata blízkej osoby, ale aj osalemosť, užívanie drog, nadužívanie niektorých liekov, alkoholizmus alebo iná psychická porucha. Liečba tejto, ale aj iných psychických ochorení je komplikovanou záležitosťou.

Zvláštne psychiatrické syndrómy

Pri liečbe Clerambaultovho syndrómu sa uplatňujú dve základné metódy liečby – farmakologická liečba alebo psychoterapia. Tá prvá metóda zahŕňa podávanie medikamentov na tlmenie sprievodných príznakov a stabilizáciu celkového zdravotného stavu. Základom je však uvedomenie si problému samotným pacientom a jeho spolupráca s lekárom. Ak sa choroba zhorší natoľko, že sa stane jedinec nebezpečným pre seba alebo svoje okolie, je tu samozrejme aj nutnosť hospitalizácie na psychiatrickom oddelení. Pri psychických chorobách sa stretávame s rôznymi “zaujímavými” diagnózami. Existujú napríklad ľudia, ktorí veria, že sú po smrti, prípadne umierajú – nazýva sa to Cotardov syndróm. Potom je tu syndróm Alenky v krajine zázrakov, ktorým trpia najmä malé deti. Ide o neurologický syndróm sprevádzaný skresleným vnímaním času a priestoru – pacient najčastejšie vidí rôzne objekty nadrozmerne veľké alebo neprimerane malé.