Rozvoj pripravenosti na písanie

Pripravenosť na písanie sa posudzuje podľa úrovne základných zručností, ktoré sú nevyhnutné na to, aby dieťa mohlo plynulo a efektívne rozvíjať schopnosť držať a pohybovať perom a vďaka tomu neskôr písať.

Základom sú tvary

Hlavnou súčasťou zručností v pripravenosti na písanie sú rôzne tvary – ťahy perom, z ktorých pozostáva väčšina písmen, čísiel a prvých kresieb. Zvyčajne sú osvojované v sekvenčnom poradí v závislosti od veku.

Znázornenie tvarov, ktorých zvládnutie je základným predpokladom pre pripravenosť na písanie
OBRÁZOK: Kids-First

Vývojová postupnosť, v ktorej sa deti učia písať je nasledovná:

VekOčakávané zručnosti spojené s pripravenosťou na písanie
1-2 roky– spontánne čmáranie vo vertikálnom, horizontálnom alebo kruhovom smere alebo jeho napodobňovanie
2-3 roky– napodobňuje vodorovú – a zvislú | čiaru a kruh O
3-4 roky– skopíruje vodorovnú – a zvislú | čiaru a kruh O
– napodobňuje +, / \ a štvorec
4-5 rokov– skopíruje +, štvorec a / \
– obkresľuje čiaru
– napodobňuje X
– napodobňuje A
– uchopí ceruzku v polohe písania
5-6 rokov– skopíruje X a Δ
– rozpoznáva veľké a malé čiary alebo krivky

Pripravenosť na písanie je dôležitým krokom, ktorý rodičia často prehliadajú u predškolákov. Skôr ako sa vaše dieťa naučí písať, musí byť schopné s istotou a presne skopírovať všetky tieto tvary.

Základné predpoklady na rozvoj pripravenosti na písanie

 • Sila rúk a prstov: Schopnosť vyvinúť silu proti odporu pomocou rúk a prstov, ktorá umožňuje potrebnú svalovú silu pre riadený pohyb pera.
 • Schopnosť prekonať pomyselnú čiaru vedúcu od nosa človeka po panvu, ktorá rozdeľuje telo na ľavú a pravú stranu.
 • Úchop pera: Efektívne držanie pera umožňuje generovanie pohybu pera podľa veku.
 • Koordinácia oko-ruka: Schopnosť spracovávať informácie prijaté z očí na ovládanie, vedenie a usmerňovanie rúk pri vykonávaní úlohy, ako je napríklad písanie rukou.
 • Bilaterálna integrácia: použitie dvoch rúk s dominantnou jednou rukou (napr. pohyb perom pomocou dominantnej ruky, zatiaľ čo druhá ruka pomáha pridržiavaním papiera).
 • Sila hornej časti tela: sila a stabilita ramena umožňujúca riadený pohyb ruky pre dobrú kontrolu nad perom.
 • Manipulácia s predmetmi: Schopnosť manipulovať s nástrojmi (vrátane držania a pohybu pera a nožníc) a kontrolované používanie bežných nástrojov (ako sú zubná kefka, kefka na vlasy, príbory).
 • Vizuálne vnímanie: Schopnosť mozgu interpretovať a vnímať vizuálne obrazy videné očami, napríklad písmená a čísla.
 • Dominantnosť rúk: Dôsledné používanie jednej (zvyčajne tej istej) ruky na vykonanie úloh, čo umožňuje rozvoj zručností.
 • Deľba prstov: Pri manipulácii sa používa iba palec, ukazovák a prostredník, pričom prstenník a malíček sú vtiahnuté do dlane a stabilizujú ostatné prsty, ale nezúčastňujú sa.

Problémy s pripravenosťou na písanie

Ak majú deti ťažkosti s pripravenosťou na písanie, môžu:

 • Mať nemotorné uchopenie pera.
 • Majú problémy s ovládaním ceruzky pri vyfarbovaní, kreslení alebo písaní.
 • Vykazujú tendenciu používať celú ruku pri manipulácii s objektmi (nie iba pár prstov).
 • Majú slabú výdrž pri činnostiach spojených s používaním ceruziek, pier, atď..
 • Majú chaotický a / alebo pomalý rukopis.
 • Pri vyfarbovaní je pre ne náročné rešpektovať čiary.
 • Pri činnostiach s používaním ceruziek alebo pier vyvíjajú na papier neprimeraný tlak (príliš ťažký alebo príliš ľahký).
 • Majú slabú silu horných končatín (slabé plecia).
 • Majú problémy s koordináciou obidvoch rúk na dve úlohy.
 • Majú slabú koordináciu ruka-oko.
 • Sú verbálne zručné, ale majú ťažkosti s prenesením týchto zručností na papier
 • Nezodpovedajú očakávaniam uvedeným v tabuľke vyššie.

Ak tieto zručnosti nie sú dostatočne rozvinuté, môže to viesť k frustrácii a odporu v dôsledku toho, že dieťa nie je schopné čitateľne písať alebo že „nemôže držať krok“ v triede kvôli únave. To môže mať za následok zlú sebadôveru a akademický výkon.

Ktoré činnosti môžu pomôcť zlepšiť zručnosti v písaní (predpísanie)?

Povzbudzujte deti k činnostiam, ktoré zahŕňajú uchopenie a manipuláciu s malými predmetmi, ako sú kreslenie, otváranie kontajnerov, navliekanie alebo iné súvisiace úlohy:

 • Cvičte úlohy, ktoré používajú iba jeden alebo dva prsty (nie všetky naraz), napr. navliekanie a šnurovanie.
 • Aktivity, ktoré podporujú pevnosť a silu rúk a prstov ako hranie s plastelínou a činnosti, ktoré môžu zahŕňať valcovanie rukami, otváranie nádob a pohárov, zdvíhanie predmetov pomocou klieštov, atď.
 • Vystrihovanie geometrických tvarov a ich následné prilepenie, aby sa vytvorili obrázky.
 • Senzorické hry (napr. hra s ryžou, maľovanie prstom) na podporu rozvoja taktilného vedomia.
 • Kreslenie alebo písanie na zvislom povrchu.
 • Prstové hry, ktoré praktizujú špecifické pohyby prstov, napríklad Incy wincy Spider.
 • Vyrábajte veci pomocou starých škatúľ, vaječných kartónov, vlny, papiera a lepiacej alebo maskovacej pásky.
 • Hranie s legom alebo inými stavebnými hračkami.
 • Cvičte činnosti, ktoré zahŕňajú koordináciu rúk a očí (napr. hádzanie a chytanie) a prechod cez stredovú čiaru (napr. zberanie predmetov zo zeme).
 • Povzbudzujte herné aktivity, ktoré rozvíjajú pevnosť horných končatín (napr. horolezecké rebríky).

A samozrejme nezabudnite na cvičenie kreslenia základných tvarov (l, -, O, +, /, štvorec, \, X a Δ).

Chváľte a povzbudzujte vaše dieťa, keď sa zapája do jemných pohybových aktivít, najmä ak sú vytrvalé, aj napriek tomu, že zistia, že činnosť je ťažká.  

Ak máte pocit, že má vaše dieťa ťažkosti s pripravenosťou na písanie, odporúča sa konzultovať stav s odborným terapeutom.

Článok pôvodne vyšiel na https://childdevelopment.com.au/areas-of-concern/writing/writing-readiness-pre-writing-skills/ a je jeho voľným prekladom.

Previous

Tradičné zvyky vítania jari

Pracovné listy pre malú princeznú

Next

Vložiť komentár

%d blogerom sa páči toto: