Pokus z fyziky pre deti: Mini raketa

Z kúsku alobalu, zápaliek a kancelárskej sponky si môžete ľahko vyrobiť malú raketu. Tento pokus síce nie je vhodný na samostatnú prácu detí, no dá sa na ňom dobre demonštrovať Newtonov tretí pohybový zákon – ku každej akcii existuje rovnako veľká reakcia pôsobiaca v opačnom smere.

Čo budete potrebovať na výrobu rakety?

  • malý kus alobalu (nesmie byť deravý)
  • zápalky
  • kancelárska sponka
  • nožnice

Upozornenie: Dbajte na bezpečnosť! Príliš veľa zápaliek môže byť nebezpečné, spôsobiť oheň a popálenie, preto použite na svoju raketu radšej jednu alebo dve zápalky.

Odporúčaný postup na výrobu rakety

  • Zoberte jednu zápalku a odrežte alebo odstrihnite z nej zápalnú hlavičku.
  • Obe časti umiestnite na malý kus alobalu a pevne ním zápalku obaľte.
  • Vyberte dlhšiu časť zápalky, ktorá neobsahuje zápalnú hlavičku a do otvoru zasuňte kancelársku sponku ohnutú tak, aby tvorila odpaľovaciu rampu.
  • Postavte raketu s odpaľovacou rampou na podložku. Uistite sa, že podložka je umiestnená na nehorľavom povrchu, ktorý sa pri štarte nepoškodí. Prípadne umiestnite niekoľko vrstiev alobalu na stôl.  
  • Dajte pozor, nech ju nenamierite na niečo, čo by sa mohlo vznietiť alebo explodovať. Tento pokus vykonávajte radšej niekde vonku a raketu namierte niekam, kde nie sú ľudia ani zvieratá! Odporúča sa mať k dispozícii vodu alebo iné hasiace prostriedky. Fóliová hlava rakety bude veľmi horúca!
  • Zapáľte zápalku tak, že pod fóliou podržíte druhú zapálenú zápalku, kým sa nevznieti a raketa nevyštartuje.

Názornú ukážku si môžete pozrieť aj v tomto videu:

Newtonov druhý a tretí zákon pohybu

Newtonov tretí zákon uvádza, že pri každej činnosti existuje opačná a rovnaká reakcia. Výfuk z produktov ohňa z horiacej zápalky (dym a plyn) je „akcia“ a pohyb rakety v opačnom smere je „reakcia“. Akčný ťah sa vytvorí, keď zápalka horí v uzavretom prostredí. Hliníková fólia funguje ako spaľovacia komora rakiet. Pretože otvor vo fólii je malý, v komore sa vytvára tlak, ktorý nakoniec uniká ako rýchly prúd dymu a plynu.

Newtonov druhý zákon uvádza, že sila alebo ťah rakety sa rovná hmotnosti dymu a plynu unikajúceho z rakety krát rýchlosť unikania.

Pozrite si aj ďalší Pokus z fyziky? Čajové rakety

Čo ak vaša raketa nevyštartovala?

Ak sa vám nepodarí raketu zapáliť hneď na prvýkrát, počkajte až vychladne a preskúmajte ju. Ak sú na stranách alebo na hornej časti stopy po horení, potom tam asi nie je dosť vrstiev alobalu, alebo nie sú dosť tesne omotané. Pridaním viacerých vrstiev alobale sa ale raketa horšie zapaľuje a bude moc ťažká na to, aby vzlietla dosť vysoko. Metódou pokus omyl vyskúšajte, koľko vrstiev alobalu je pre vašu raketu najlepší. Experimentovaním sa dopracujete k malej rakete, ktorá bude lietať veľmi dobre.

Poznámka: Chvíľu si s tým budete musieť pohrať, než sa vám podarí urobiť tú správnu raketu (počet vrstiev alobalu, veľkosť trysky pod.), ale výsledok stojí za to. Raketa naozaj vyletí do výšky niekoľkých metrov. Je veľa malá, preto musíte byť pri jej konštrukcii veľmi starostliví.


Pri príprave článku sme sa okrem iného inšpirovali aj nasledovnými článkami: https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/aeroact.htm

Previous

Pokus z chémie/fyziky: Výbuch koly s mentos

Nafúknite balón pomocou CO2

Next
%d blogerom sa páči toto: