Finančná gramotnosť u detí

Na to, aby sme svoje deti začali učiť o peniazoch a podporovať u nich finančnú gramotnosť nepotrebujeme žiadny titul z oblasti financií, ekonómie a ani špeciálne znalosti. Naopak, rozvoj finančnej gramotnosti začína zopár jednoduchými lekciami zo života, ktorých chápanie môžeme podporiť aj hrou. Prečítajte si o nich viac 👇🏻

#uceniehrou #ucenihrou #aktivitypredeti #aktivityprodeti #rozvoj #hravozdravo

#1 Rozdiel medzi tým, čo chceme a čo skutočne potrebujeme

Dobré finančné rozhodnutia sa začínajú tým, že dokážeme rozlíšiť, čo je potrebné a čo je príjemné.

Predškoláci nerozumejú sofistikovaným témam, ale dokážu porozumieť rozdielom medzi potrebami a želaniam. Rodiny míňajú svoje peniaze najprv na to, čo potrebujú, napríklad na jedlo, domov a lieky. Ostatné veci, ktoré sú príjemné, napríklad hračky a dovolenky, by si mali kúpiť až po uspokojení základných potrieb.

Staršie deti a dospievajúci môžu ďalej zdokonaľovať svoje chápanie toho, čo predstavuje potrebu. Napríklad, zatiaľ čo každý potrebuje oblečenie, dizajnérske džínsy spadajú do kategórie želaní. Bývanie je tiež nevyhnutnosťou, ale mať vlastnú izbu je možné charakterizovať skôr ako želanie, nie ako potrebu.

#2 Množstvo peňazí je obmedzené

Deti tiež potrebujú pochopiť, že množstvo peňazí je obmedzené.

Jednoduchý spôsob ako môžete deti naučiť túto lekciu je zapojiť ich do každodenného rozhodovania. Požiadajte deti v obchode, aby sa rozhodli medzi dvoma položkami s vysvetlením, že nemáte dosť peňazí na obe.

Pomoc a vedenie malých detí pri rozhodovaní o jednoduchých možnostiach im poskytne skúsenosti a sebadôveru v robení vlastných rozhodnutí. Ak malým deťom umožníte robiť rozhodnutia, potom bude pre nich rozhodovanie menej náročné, keď vyrastú.

Hranie sa na nakupovanie a rozhodovanie

Spravte si doma obchod s potravinami a zahrajte sa na nákup desiaty.

 • Pripravte si zopár skutočných potravín, ktoré sú vhodné ako desiata (napríklad jablko, banán, džús, jogurt, atď.) a každú položku označte cenou zaokrúhlenou na eurá (staršie deti môžu zvládnuť hru aj s desiatkami centov alebo aj cenami). Ceny by sa mali približovať realite.
 • Dajte deťom mince v hodnote 1 € (prípadne aj centy).
 • Povedzte deťom, že dnes si svoju desiatu musia kúpiť za peniaze. Pomôžte im pochopiť, že peniaze vymieňajú za položky, ktoré si chcú kúpiť.
 • Nechajte deti, aby počas hry míňali peniaze na potraviny, odniesli si ich a aj zjedli na desiatu.

#3 Šetrenie a oddialenie „uspokojenia“

Jednou zo základných lekcií na podporu finančnej gramotnosti, ktorú by sa každé dieťa malo naučiť, je to, že si musí počkať na nákup toho, čo chce. Vysvetľujte deťom pri nákupoch, že nekupujete niečo, čo by sa vám mohlo páčiť, pretože to v súčasnosti nepotrebujete. Podporujte u svojich detí premýšľanie: „Musíš to mať teraz, alebo si to môžeš kúpiť neskôr?“.

Pri tejto príležitosti je ideálne deťom predstaviť koncepciu rozdelenia ich peňazí do kategórií „ušetriť“ alebo „minúť“. Na tento účel je dobré, aby deti mali pokladničku a peňaženku. Precvičovanie oneskoreného uspokojenia vytvára sebadisciplínu potrebnú práve na šetrenie peňazí. Deti sa vďaka nim učia spravovať svoje vlastné obmedzené úspory a v dospelosti nebudú mať so šetrením problém.

Vyrobte si s deťmi pokladničku

 • Vďaka pokladničke budú mať deti miesto, kde si uložia peniaze a kde si budú šetriť.
 • Dajte každému dieťaťu malú nádobku na ozdobenie. Použiť môžete napríklad plastový kávový pohár s viečkom alebo malú kartónovú krabicu.
 • Podporte deti, aby si predstavili svoje finančné ciele a na nádobu nakreslili alebo nalepili obrázky toho, na čo si chcú šetriť.
 • Majte k dispozícii staré časopisy, nálepky, pastelky a pečiatky. Umožnite deťom, aby boli kreatívne pri zdobení svojich pokladničiek.

Umožnite deťom zarobiť si vlastné peniaze

Dospelí musia zarábať peniaze, aby uspokojili svoje potreby a želania. Naučte deti, že peniaze je treba si zarobiť a ich množstvo je obmedzené. Včasné učenie o zarábaní malého množstva peňazí poskytuje základ a porozumenie, že peniaze sú odmenou za prácu.

Malé deti vykonávajú určité úlohy doma len preto, že sú súčasťou rodiny alebo domácnosti. Deti však môžu robiť ďalšie úlohy, aby si zarobili peniaze na svoje vlastné plány. Dajte deťom zoznam domácich prác, za ktorých spravenie dostanú peniaze a definuje, koľko peňazí za ktorú prácu dostanú.

Nechajte deti spravovať svoje peniaze

Nechajte svoje dieťa, ak si niečo chce kúpiť, aby si to aj kúpilo. Aj keď to nemusí byť najlepší nákup, nechajte ho, aby znášalo dôsledky vlastnej chyby. Rodičia môžu mať sklon chrániť svoje deti pred zlými rozhodnutiami. Ale premárnenie narodeninových peňazí v detstve je oveľa lepšia chyba ako opakovaný prešľap za stovky eur v dospelosti. Samozrejme nedávajte dieťaťu ďalšie peniaze, ak si našporené minie, inak sa stratí efekt lekcie.

#4 Hodnota peňazí

Rôzne mince a papierové peniaze majú rôzne hodnoty. Školopovinné deti sa potrebujú naučiť rozoznať používané mince a bankovky a pochopiť ich relatívne hodnoty z hľadiska kúpnej sily.

Hľadanie pokladu

 • Skryte skutočné mince po byte, dome alebo záhrade.
 • Požiadajte deti, aby našli mince a aby vám oznámili hodnoty mincí, ktoré našli.
 • Vysvetlite deťom, že 10 x 10 centových mincí alebo 5 x 20 centových mincí alebo 2 x 50 centových mince sú rovnaké množstvo ako 1 €.
 • Skúste s deťmi pomocou mincí rátať rôzne hodnoty.
 • Neskôr u starších detí rozšírte hru o 1, 2 a 5 centové mince.

Starším deťom navyše často chýba perspektíva. Rodičia musia deťom priblížiť, koľko peňazí je potrebných na prevádzku domácnosti, koľko stojí rohlík, jogurt a podobne.

Ak vám nevadí zdieľanie konkrétnych čísel, požiadajte svojho tínedžera, aby vám pomohol prezrieť reálne výdavky a zistiť, ako funguje rodinný rozpočet.

Ako funguje požičiavanie peňazí

Väčšina lekcií finančnej gramotnosti, ktoré sa deti musia naučiť, súvisí s hodnotami a správaním, nie s technickými aspektmi fungovania peňazí. Výnimkou je požičiavanie peňazí.

Deti potrebujú pochopiť, že úver znamená požičiavať si od iných a to niečo stojí. Musia sa však naučiť, že úver môže byť aj cenným nástrojom. Samotný úver nie je zlý, pokiaľ sa používa zodpovedne a deti sa musia naučiť, ako využívať úver vo svoj prospech.

Výučba detí o úvere môže byť zložitá, pretože je to abstraktná téma. Ak najbližšie bude vaše dieťa niečo chcieť, môžete skúsiť sa s ním dohodnúť, že mu peniaze požičiate, ale bude vám musieť vrátiť o niečo vyššiu sumu.

Peniaze majú inú hodnotu v čase

Rodičia by mali tiež zdôrazniť, že peniaze majú časovú hodnotu. Peniaze ušetrené alebo investované po dlhú dobu majú potenciál rásť.

Keď sporiace účty mali vyššie úrokové sadzby, túto lekciu bolo možné naučiť tým, že deti sledovali rast peňazí na svojom bankovom účte. Teraz, keď sa úrokové sadzby v mnohých inštitúciách pohybujú blízko nuly, bude možno potrebné peniaze investovať, aby sa dosiahol určitý zmysluplný rast v priebehu času.


Pri príprave článku sme sa inšpirovali okrem iného aj nasledovnými článkami: Incharge a Money.USNews

Previous

Kúpanie v lese

Kolobeh vody v sáčiku

Next
%d blogerom sa páči toto: